Lampiran

Mengandungi maklumat tambahan tentang pemacu pencetak seperti sekatan, dll.