Tanda dagangan

Microsoft dan Windows ialah tanda dagangan berdaftar atau tanda dagangan bagi Microsoft Corporation di Amerika Syarikat dan/atau negara lain.
macOS ialah tanda dagangan Apple Inc.
Produk dan nama syarikat lain di sini mungkin tanda dagangan bagi pemiliknya masing-masing.