Menyahpasang Pemacu MF

Ini menerangkan prosedur untuk menyahpasang pemacu MF. Lakukan prosedur ini jika pemacu MF tidak diperlukan.
Terdapat dua kaedah untuk menyahpasang: menyahpasang daripada Windows dan menggunakan penyahpasang. Jika anda tidak dapat menemui pemacu MF dalam skrin Windows, anda boleh menyahpasang menggunakan penyahpasang.

Prasyarat

Pemasangan pemacu MF
Semasa memulakan komputer, log masuk sebagai ahli Administrators.
Skrin [Desktop] dipaparkan (apabila menggunakan Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)

Prosedur

Untuk Menyahpasang daripada Windows

1.
Mulakan penyahpasang pemacu.
Dalam Windows 10/Server 2016
(1) Paparkan [Seting] > [Aplikasi] atau [Sistem] > [Aplikasi dan ciri-ciri].
(2) Pilih pemacu yang ingin anda nyahpasang → klik [Nyahpasang].
Dalam sistem pengendalian selain daripada yang di atas
(1) Paparkan [Panel Kawalan] > [Programs] > [Buang pemasangan atur cara].
(2) Pilih pemacu yang ingin anda nyahpasang → klik [Keluarkan/Ubah].
Jika anda tidak dapat menemui pemacu MF semasa memilih pemacu, nyahpasang pemacu mengikut prosedur dalam "Untuk Menyahpasang Menggunakan Fail Nyahpasang".
2.
Semasa penyahpasang dipaparkan, klik [Nyahpasang].
3.
Jika mesej sahkan pemadaman dipaparkan, klik [Ya].

Untuk Menyahpasang Menggunakan Fail Nyahpasang

Nyahpasang pemacu dengan fail nyahpasang yang disertakan dalam DVD-ROM atau folder pemacu yang dimuat turun.
1.
Klik dua kali salah satu fail berikut.
Apabila menggunakan fail dalam folder pemacu yang dipasang
Gunakan fail [DelDrv.exe] yang sepadan dengan pemacu dalam folder berikut.
<install folder>\Canon\CanonMF
Apabila menggunakan fail dalam folder pemacu yang telah diperoleh
Gunakan fail berikut dalam folder yang sepadan dengan pemacu dan persekitaran.
misc\DelDrv.exe
2.
Semasa penyahpasang dipaparkan, klik [Nyahpasang].
3.
Jika mesej sahkan pemadaman dipaparkan, klik [Ya].