Sürücüyü Kaldırma

Burada artık ihtiyaç duyulmayan bir sürücüyü kaldırma prosedürü açıklanmaktadır.

Önkoşullar

USB'yle bağlantı kurulduysa, aygıtı ve bilgisayarı bağlayan USB kablosunun çıkarılması
Silinecek aygıt adını onaylama
NOT
Yazıcı yükseltilebilir. Eski sürücünün kaldırılması gerekmez.

Prosedürler

1.
macOS'te [Sistem Ayarları]'nı açın → kenar çubuğunda [Yazıcılar ve Tarayıcılar]'a tıklayın.
2.
Kaldırılacak aygıtı seçin.
3.
Görüntülenen sorgu kutusunda [Yazıcıyı Sil]'i tıklayın.
4.
Kaldırılacak sürücünün dosyalarını macOS'in [Kitaplık] klasöründen silin.
Bir onay sorgu kutusu görüntülenirse bir yönetici ad ve parolası girip [Tamam]'a tıklayın.
"****" ile gösterilen ad, aygıta göre değişir.
Kitaplık/Printers/Canon/CUPS_MF_Printer
Kitaplık/Printers/PPDs/Contents/Resources/CNPZB****ZB.ppd.gz
usr/libexec/cups/backend/canonoipnetzb
5.
macOS'i yeniden başlatın.