[Renk Eşleme] Bölümü

Monitörün rengini, yazdırma sonuçlarının rengiyle eşleştirmek için kullanılacak renk profilini ayarlayın.
[ColorSync]
Kullandığınız bilgisayarda yüklü bir renk profili kullanmak için bunu seçin. Kullanılacak profili [Profil] açılır menüsünden seçin.
[Canon Renk Eşleşmesi]
Renk eşleştirmeyi aygıt tarafında yapmak için bunu seçin.