Sorun Giderme

Bu kısım, yaygın sorunların çözümlerini açıklar.
Sınırlamalar ve önlemler Benioku (Readme) dosyasında da mevcuttur.