Adres Defterini Düzenleme

macOS "Kişiler"de kayıtlı adresleri düzenlemek ve içe/dışa aktarmak için Fax Utility kullanılabilir.

Bir adres defteri kartı eklemek veya düzenlemek için

Adres defterine bir adres kartı ekleyebilir veya kayıtlı bir kartı düzenleyebilirsiniz.
1.
macOS'te [Sistem Ayarları]'nı açın → kenar çubuğunda [Yazıcılar ve Tarayıcılar]'a tıklayın.
2.
Kullanılacak aygıtı seçin.
3.
Görüntülenen sorgu kutusunda [Seçenekler ve Malzemeler]'e tıklayın.
4.
Görüntülenen sorgu kutusunda [İzlence] sekmesine tıklayın → [Yazıcı İzlencesi'ni Aç]'a tıklayın.
Fax Utility başlatılır.
5.
[Adres Defteri] sekmesine tıklayın.
6.
[Kart Ekle] düğmesini tıklatın.
Kayıtlı bir kartı düzenlerken, kartı seçin → [Kartı Düzenle] düğmesini tıklatın.
7.
Görüntülenen sorgu kutusunda, öğeleri gerektiği gibi düzenleyin.
8.
[Tamam] düğmesini tıklatın.

Adres defterini verme

Adres defteri içeriğini FAX Utility kullanarak verebilirsiniz.
Windows sürümü faks sürücüsü veya aygıtı olan başka bir bilgisayarda kayıtlı dosyayı alıp kullanabilirsiniz.
1.
FAX Utility'yi başlatın → menü çubuğunda [Dosya] > [Adres Defteri] > [Ver]'i seçin.
2.
Görüntülenen sorgu kutusunda, kayıt yerini, dosya adını ve biçimini belirtin.
"*.csv" uzantısıyla kaydederken, [CSV]'yi seçin.
"*.abk (Canon Address Book)" uzantısıyla kaydederken, [LDIF]'yi seçin.
3.
[Kaydet] düğmesini tıklatın.
Grup bilgileri varsa, kaydedilen dosyayla aynı adla bir "grup bilgileri dosyası da (*.gsv)" kaydedilir.
Ev ve iş hedeflerinin her ikisi de kaydedilirse, farklı hedefler bir genişletilmiş LDIF dosyasına kaydedilir.

Adres defterini alma

Adres defterinde kullanılacak verileri FAX Utility kullanarak alabilirsiniz.
Windows sürümü faks sürücüsü veya aygıtı olan başka bir bilgisayarda kayıtlı adres defteri verilerini alabilirsiniz.
1.
FAX Utility'yi başlatın → menü çubuğunda [Dosya] > [Adres Defteri] > [Al] > [Dosya]'yı veya [Faks Sürücüsü v3.70 veya Öncesinin Adres Defteri]'ni seçin.
"Adres defteri kaydedilecek" yazan bir sorgu kutusu görüntülenirse [Tamam]'a tıklayın.
2.
Alınacak bir dosya seçin ("*.csv (virgülle ayrılan)", "*.dcm" veya "*.abk" uzantılı).
NOT
Grup bilgileri dosyası için, CSV dosyaları varsa, aynı zamanda bu dosyalar da alınır. Adın uzantı (*.csv) dışındaki kısımlarının CSV dosyasıyla eşleşmesi için bu dosya adlarını kullanın. Aynı zamanda, dosyaları alırken CSV dosyalarıyla aynı klasöre yerleştirin.
Bir aygıttan dışa aktarılmış adres defterini içe aktarırken, security level 1'le dışa aktarılmış CSV dosyası, ABK dosyası veya DCM dosyası kullanın.
Belirtilen güvenlik düzeyi security level 1'den farklı bir aygıttan dışa aktarılmış aygıt ayarları bulunan aygıt ayar bilgileri dosyalarını (*.dcm) içe aktaramazsınız.
3.
[Seçenekleri Göster]'e tıklayın → [Birincil numarayı ev faksı numarası olarak kullan]'ı veya [Birincil numarayı iş faksı numarası olarak kullan]'ı seçin → [Aç]'a tıklayın.
Grup olarak alırken [Seçilen dosyayı bir grup olarak al]'ı seçin ve [Grup Adı]'nı girin.

Aygıt Adres Defterleri

Bir aygıta kayıtlı adres defterinin verileri alınıp faks sürücüsünde kullanılabilir. Bilgisayarda düzenlenen bir adres defteri de bir aygıta alınabilir.
Ayrıntılar için aygıt kılavuzuna başvurun.
NOT
FAX Utility ile dışa aktarılan bir adres defterini bir aygıtta içe aktarırken, adres defterini dışa aktarma sırasında, içe aktarımın yapılacağı aygıtı seçin. Başka bir aygıt için dışa aktarılan adres defteri doğru bir şekilde içe aktarılamayabilir.

İlgili Başlıklar