Fakslama için Hazırlıklar Akışı

Bu sürücü, Canon aygıtlar için bir macOS faks sürücüsüdür.
Uygulamalarda oluşturulan resim ve belge gibi öğeleri yazdırmadan bir bilgisayardan doğrudan faks göndermek için kullanılabilir.
Sürücüyü kullanmadan ve faks göndermeden önce yapılması gereken hazırlıklar vardır.
Hazırlıkları ve ayarları aşağıdaki sırayla yapın.
1. Aşağıdaki yöntemlerden biriyle bir yükleyici edinin.
Canon web sitesinden (https://global.canon/) indirin
Verilen CD-ROM
2. Sürücüyü macOS'e yükleyin.
3. Kullanmak istediğiniz faksı macOS'e kaydedin.
4. Gerekli aygıt seçeneklerini ayarlayın.
NOT
Yüklü faks sürücüsünün sürümünü şöyle kontrol edebilirsiniz: [Yazdır] sorgu kutusunda [Yazıcı Seçenekleri]'ne ve ardından [Genel Ayarlar]'a tıklayın.

İlgili Başlıklar