Kılavuzda Arama Yapma

Kılavuzda aşağıdaki yöntemlerle arama yaptığınızda, arattığınız karakter dizesini içeren konuları bulabilirsiniz.
Menü alanında [] sekmesini tıklatın → aranacak karakter dizesini girin → [] öğesini tıklatın.
Görüntülenen arama sonuçları listesinde görüntülemek istediğiniz konunun başlığını tıklatın.
Aramak istediğiniz sözcükleri belirtme yöntemiyle arama konularını daraltabilirsiniz.
Sözcüklerin tümünü içeren konuları aramak için (AND koşuluyla arama)
Birden fazla sözcüğü aralarına boşluk koyarak girin.
Bir sözcük öbeğini içeren konuları aramak için (öbek araması)
İkili tırnak işareti ("") içinde bir sözcük öbeği girin.