Fusió de fitxers en imprimir

Si estan desats a la mateixa bústia, el mode Fusionar fitx. i imprimir permet imprimir diversos fitxers, com ara fitxers llegits i fitxers enviats des d'un ordinador, com si en fossin un de sol. Podeu combinar fitxers amb diferents opcions en un de sol, cosa que resulta útil quan voleu imprimir els fitxers següents:
Fitxers creats amb programari diferent o fitxers creats per diversos usuaris, per imprimir-los i grapar-los com un sol fitxer.
Fitxers en què es combinen dibuixos, transparències i dades enviades des d'un o més ordinadors amb el mode Impressió a doble cara.
IMPORTANT
Aquest mode només es pot utilitzar per imprimir un fitxer emmagatzemat en una bústia.
El mode Quadern i el mode Enquadernació perfecta no es pot establir si se seleccionen diversos documents amb diferents resolucions a [Fusionar fitx. i impr.].
Si seleccioneu fitxers en color diferent amb l'opció Bicolor i establiu el mode Fusionar fitx. i imprimir en combinació amb el mode Quadern, és possible que les resultats de la impressió siguin incorrectes.

1.
Premeu → [Fitxers desats] → [Bústia].
2.
Seleccioneu la bústia que vulgueu → seleccioneu els fitxers que vulgueu en l'ordre en què vulgueu fusionar-los → premeu [Imprimir].
3.
Premeu [Canviar opc. d'impressió] → [Fusionar fitx. i impr.].
4.
Premeu [Iniciar impressió].
NOTA
Quan s'imprimeixen els fitxers fusionats, només apareix a la pantalla el nom del fitxer que s'ha seleccionat primer.

NOTA
Si utilitzeu el mode Fusionar fitx. i imprimir per fusionar i imprimir diversos fitxers, els fitxers s'imprimeixen utilitzant les opcions predeterminades per a Fitxers desats en lloc de les opcions individuals dels respectius fitxers. No obstant això, les opcions de cada fitxer no canvien ni s'eliminen i són les mateixes que quan es va crear el fitxer.
18SJ-170