Marge d'enquadernació

Aquest mode permet fer impressions amb tota la imatge desplaçada per una amplada determinada cap a l'esquerra, la dreta, amunt o avall per crear una enquadernació a les impressions. Utilitzeu aquest mode per fer impressions preparades per ser enquadernades.
Selecció del marge esquerre
Selecció del marge dret
Selecció del marge superior
Selecció del marge inferior
IMPORTANT
Aquest mode només es pot utilitzar per imprimir un fitxer emmagatzemat en una bústia.

1.
Premeu → [Fitxers desats] → [Bústia].
2.
Seleccioneu la bústia que vulgueu → seleccioneu el fitxer que vulgueu → premeu [Imprimir].
3.
Premeu [Canviar opc. d'impressió].
4.
Premeu [Opcions] → [Marge d'en- quadernació].
Per canviar l'origen del paper, vegeu "Selecció de paper."
5.
Seleccioneu la posició del marge d'enquadernació.
6.
Premeu [Anvers] o [Revers] → premeu [-] o [+] per ajustar l'amplada del marge d'enquadernació → premeu [Acceptar].
Premeu [-] o [+] per ajustar l'amplada del marge d'enquadernació.
NOTA
Si feu servir conjuntament els modes Marge d'enquadernació i Impressió a doble cara i imprimiu un fitxer que ja tingui enquadernació, configureu el mode Marge d'enquadernació només per al revers.
Si feu servir conjuntament els modes Marge d'enquadernació i Impressió a doble cara i imprimiu un fitxer que no tingui enquadernació, configureu el mode Marge d'enquadernació per a l'anvers i el revers.
Si introduïu un valor diferent de 0, podeu canviar entre l'amplada d'enquadernació positiva i la negativa amb [±].
Exemples:
(+) 10 → [±] → - 10
- 50 → [±] → (+) 50
7.
Premeu [Tancar].
18SJ-17K