Configuració de la posició d'impressió

Podeu configurar la posició d'impressió perquè els arxius JPEG i TIFF s'imprimeixin al centre o a la part superior esquerra de la pàgina.
IMPORTANT
Aquest mode només està disponible per imprimir fitxers desats als dispositius de memòria.
Només podeu utilitzar aquest mode quan imprimiu fitxers JPEG o TIFF.

1.
Premeu → [Fitxers desats] → [Dispositiu memòria].
2.
Seleccioneu el dispositiu de memòria que vulgueu → seleccioneu el directori on estigui desat el fitxer que voleu imprimir.
3.
Seleccioneu el fitxer que vulgueu → premeu [Imprimir].
4.
Seleccioneu l'origen del paper → premeu [Acceptar].
5.
Premeu [Opcions] → [Posició d'impressió].
Per canviar l'origen del paper, vegeu "Selecció de paper."
6.
Seleccioneu la posició d'impressió que vulgueu → premeu [Acceptar] → [Tancar].
[Auto]:
Si s'especifica una posició d'impressió per a una imatge, aquesta imatge s'imprimeix en la posició especificada.
Si no s'especifica cap posició d'impressió, la imatge s'imprimeix al centre de la pàgina.
[Centrar sempre]:
La imatge s'imprimeix al centre de la pàgina encara que s'especifiqui una altra posició d'impressió.
[Sempre sup. esquerra]:
La imatge s'imprimeix a la part superior esquerra de la pàgina encara que s'especifiqui una altra posició d'impressió.
18SJ-189