Ajust de la quantitat de cola per a l'enquadernació perfecta

Quan feu un quadern en el mode Enquadernació perfecta, heu d'utilitzar la quantitat de cola correcta o l'acabat del quadern pot resultar deficient, tal com es mostra a la il·lustració següent. En aquest cas, ajusteu la quantitat de cola per millorar l'acabat del quadern.
Quantitat de cola
Acabat
Massa poca
La portada i el document principal no queden units.
La portada es desprèn del document principal.
Normal
Moderat
Massa
La cola sobresurt entre la portada i el document principal.
Aquest mode es pot establir quan hi ha instal·lada la Perfect Binder-E1. Per obtenir informació sobre la Perfect Binder-E1, vegeu el manual distribuït amb el producte opcional.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Ajust/Manteniment] → [Acció d'ajust] → [Ajustar aplic. cola a unitat enquad. perfecta].
3.
Seleccioneu el tipus de paper i el nombre de fulls del document principal → premeu [-] o [+] per ajustar la quantitat de cola.
A continuació s'indiquen els detalls de cada element.
-6 a -1:
Redueix la quantitat de cola. Segons el tipus de paper, si reduïu massa la quantitat de cola, pot ser que la portada i el document principal no quedin enganxats fermament.
0:
Aquest és el valor predeterminat.
+1 a +6:
Augmenta la quantitat de cola. Segons el tipus de paper, si augmenteu massa la quantitat de cola, pot ser que la cola sobresurti del quadern i en quedi dintre de la Perfect Binder-E1. Si queda cola a la Perfect Binder-E1, es poden produir encallaments de paper.
IMPORTANT
Si feu un quadern que contingui paper normal i d'un altre tipus per al document principal, premeu [-] o [+] a <No estucat> fins i tot si el nombre de fulls de paper normal és només un.
Es recomana canviar els valors en increments petits.
4.
Premeu [Acceptar].

IMPORTANT
Feu un quadern de prova cada vegada que canvieu els valors i comproveu com queda. Si l'acabat no millora, torneu a canviar els valors.
NOTA
Si feu un quadern que contingui paper normal i estucat, es recomana fer abans un quadern de prova. Comproveu el quadern acabat, ajusteu la quantitat de cola si cal i feu quaderns contínuament.
18SJ-0L5