Canvi de les opcions de prioritat de sortida de la unitat d'acabat (Fi)

Quan s'utilitza paper Fi 2, es pot donar prioritat a la productivitat o a l'alineació del paper d'impressió.
Aquest mode es pot establir quan la Unitat d'Acabat Grapadora W1 PRO o la Unitat d'Acabat de Quaderns W1 PRO estan instal·lades. (Vegeu "Unitat d'Acabat Grapadora W1 PRO/Unitat d'Acabat de Quaderns W1 PRO/Puncher Unit-BT1/Puncher Unit-BU1.")
1.
Premeu .
2.
Premeu [Ajust/Manteniment] → [Acció d'ajust] → [Opc. prioritat sortida unit. acabat (Fi)].
3.
Seleccioneu [Prioritzar productivitat] o [Prioritat d'alineació] → premeu [Acceptar] .
A continuació s'indiquen els detalls de cada element:
[Prioritzar productivitat]
Aquest mode dóna prioritat a la productivitat. Pot ser que el paper d'impressió no estigui alineat.
[Prioritat d'alineació]
Com que es dóna prioritat a l'alineació del paper d'impressió, la velocitat de producció es redueix en comparació amb el mode [Prioritzar productivitat].
NOTA
La [Prioritat d'alineació] només està disponible quan imprimiu a la Safata B d'una unitat d'acabat.
18SJ-0LC