Llista de servidors LDAP desats

Podeu imprimir manualment la Llista de servidors LDAP desats quan vulgueu.
NOTA
Només un administrador pot imprimir la Llista de servidors LDAP desats. (Vegeu "Opcions d'administrador.")

Impressió de les opcions de servidor LDAP

1.
Premeu .
2.
Premeu [Establir destinació] → [Desar servidor LDAP].
3.
Premeu [Imprimir llista].
4.
Premeu [Sí].
5.
Premeu [Tancar].
18SJ-030