Selecció del tipus d'original

Podeu seleccionar manualment el tipus d'original d'acord amb el tipus d'imatge. Disposeu dels modes de tipus d'original següents.
Mode de text/imatge impresa
Mode de text/fotogràfic
Mode de mapa
Mode de còpia en color
Mode d'imatge impresa
Mode fotogràfic
Mode de text
Mode de text/imatge impresa
Aquest mode és el més adient per als originals que contenen text i fotografies (imatges impreses).
Mode de text/fotogràfic
Aquest mode és el més adient per als originals que contenen text i fotografies.
Mode de mapa
Aquest mode és el millor per a originals que continguin gràfics detallats, com ara els dels mapes.
Mode de còpia en color
Aquest mode és el més adient per als originals que són còpies fer còpies en color.
Mode d'imatge impresa
Aquest és el millor mode per a imatges impreses amb tons mitjans.
Mode fotogràfic
Aquest mode és el més adient per a fotografies impreses en paper fotogràfic.
Mode de text
Aquest mode és el més adient per fer còpies d'originals de text. També podeu copiar amb exactitud còpies de plànols o originals a llapis.
1.
Premeu → [Còpia].
2.
Premeu [Opcions] → [Tipus d'original].
3.
Seleccioneu el tipus d'original.
Per ajustar el nivell de prioritat del processament de text/foto, premeu [Text/Imatge impresa], [Text/Fotogràfic], [Mapa], o [Còpia en color].
Després premeu [Ajustar nivell] → seleccioneu [Prioritzar text] o [Prioritzar fotos] → premeu [Acceptar].
[Prioritzar text]:
Es dóna prioritat a la reproducció fidel del text.
[Prioritzar fotos]:
Es dóna prioritat a la reproducció fidel de les fotografies, amb el menor efecte moaré possible.
Podeu ajustar el nivell de prioritat de text/foto. Si voleu reproduir el text tan fidelment com es pugui, premeu [Prioritzar text] → desplaceu l'indicador a l'esquerra. Si voleu reproduir les fotografies tan fidelment com es pugui, premeu [Prioritzar fotos] → desplaceu l'indicador a la dreta.
4.
Premeu [Acceptar] → [Tancar].

IMPORTANT
Si feu còpies d'un original que conté tons mitjans, com una fotografia impresa, es pot produir l'efecte moaré (patró ondulat). En aquest cas, podeu suavitzar l'efecte moaré mitjançant [Nitidesa]. (Vegeu "Ajust de la nitidesa de la imatge.")
NOTA
Si l'original és una transparència/pel·lícula transparent, seleccioneu el tipus d'original → ajusteu l'exposició al nivell més adequat per a l'original.
18SJ-0X6