Numerar jocs còpies

Aquest mode permet imprimir un número de cinc dígits per numerar els jocs de còpies en caràcters transparents.
Podeu establir manualment el número inicial per imprimir els números dels jocs de còpies.
1.
Premeu → [Còpia].
2.
Premeu [Opcions] → [Numerar jocs còpies].
3.
Establiu l'orientació i la posició d'impressió de la imatge.
Orientació:
[Imatge vertical]:
premeu aquesta opció si col·loqueu els originals en posició vertical.
[Imatge horitzontal]:
premeu aquesta opció si col·loqueu els originals en posició horitzontal.
Imatge vertical
Imatge horitzontal
Col·locació vertical
Col·locació horitzontal
Col·locació vertical
Col·locació horitzontal
Premeu [Tota la superfície] per imprimir el número del joc de còpia repetidament en tota la superfície de la impressió.
Premeu [Números en 5 posicions] per seleccionar les cinc posicions d'impressió.
NOTA
Si està activada l'opció [Opc. de números], les opcions [Tota la superfície] i [Números en 5 posicions] estan atenuades i no es poden seleccionar. (Vegeu "Opcions de numeració de jocs de còpies.")
Si configureu dos dels modes [Numerar pàgines], [Filigrana], o [Imprimir data] per imprimir en la mateixa posició, apareix un missatge que demana la confirmació quan premeu .
Podeu prémer [Establir detalls] per ajustar la posició d'impressió.
Per ajustar la posició d'impressió, premeu [X] o [Y] → ajusteu la posició d'impressió amb [-] o [+] → premeu [Acceptar].
4.
Especifiqueu les opcions d'impressió dels números de jocs de còpies.
Premeu la llista desplegable <Mida> → seleccioneu la mida dels números del joc de còpies.
Premeu la llista desplegable <Color> → seleccioneu el color dels números de jocs de còpies.
NOTA
Si activeu [Opc. de números], podeu establir com a mida del número del conjunt de còpies [10,5 pt], [12,0 pt] o [14,0 pt]. (Vegeu "Opcions de numeració de jocs de còpies.")
Premeu [Clara] o [Fosca] per a <Densitat> per ajustar la densitat.
Introduïu el número inicial amb - (tecles numèriques).
5.
Premeu [Acceptar] → [Tancar].

IMPORTANT
Pot ser que la impressió no sigui del tot òptima en funció del contingut original i la combinació d'opcions.
Si utilitzeu [Numerar jocs còpies] amb [Afegir portada] o [Inserir fulls], els números no s'imprimiran a les pàgines inserides.
NOTA
Si el número de còpia té menys de cinc dígits, l'equip el copia de la manera següent:
Exemple: Si el número de joc de còpies és 10, s'imprimeix "00010".
Si utilitzeu [Imprimir i revisar] amb [Numerar jocs còpies], el número es copia com a "XXXXX".
18SJ-0XC