Impressió i revisió

Aquesta opció permet confirmar, pàgina a pàgina, les imatges llegides quan llegiu els originals, un darrere l'altre, des del vidre de còpia. Resulta útil per evitar fer còpies incorrectes com a resultat d'una lectura incorrecta.
IMPORTANT
Col·loqueu l'original al vidre de còpia. No podeu copiar [Imprimir i revisar] amb els originals a l'alimentador.

1.
Premeu → [Còpia].
2.
Premeu [Opcions] → [Imprimir i revisar] → [Tancar].
3.
Premeu .
Comproveu el contingut de la impressió.
Per copiar el següent original, col·loqueu-lo al vidre de còpia → premeu altra vegada.
Per tornar a llegir un original immediatament després d'haver-lo llegit, torneu-lo a col·locar al vidre de còpia → seleccioneu [Tor. a llegir] → premeu .
Si voleu canviar les opcions de lectura, premeu [Canviar opcions]. Si voleu canviar les opcions, feu-ho abans de prémer .
Llegiu els originals fins que estiguin tots llegits. Premeu [Iniciar còpia] per iniciar la còpia.
NOTA
Per cancel·lar la lectura, premeu [Cancel·lar] o .

IMPORTANT
Quan s'estableix [Una caraDoble cara], no es realitza la còpia a doble cara i l'equip copia els originals d'un en un.
18SJ-0XR