Imprimir en separadors

Si carregueu paper de separadors a l'origen del paper, el Dipòsit POD Lite-C1 o el Dipòsit de paper multicalaix-C1, podeu copiar als separadors amb el mode Imprimir en separadors.
* Paper de separadors
Heu d'establir el grau de desplaçament de la imatge dels originals, de manera que es pugui copiar la imatge a les pestanyes.
* Àrea per desplaçar
IMPORTANT
Amb el mode Imprimir en separadors, només podeu utilitzar originals A4.
NOTA
Per obtenir instruccions sobre com carregar separadors en un calaix de paper, al Dipòsit POD Lite-C1 o al Dipòsit de paper multicalaix-C1, vegeu "Maintenance."
Si alimenteu separadors des d'un calaix de paper, el Dipòsit POD Lite-C1 o el Dipòsit de paper multicalaix-C1, heu de desar prèviament el tipus de paper com a separador a l'origen del paper. (Vegeu "Desament de la mida i el tipus de paper de l'origen de paper.")
Si està activada l'opció [Expulsió de separadors no processats] a [Opcions de funcions] (Configuració), s'expulsen els fulls de separadors sobrants després d'imprimir cada joc.
Exemple: Si el nombre de pestanyes establert són cinc, i s'utilitzen set fulls de separadors per a cada joc, el nombre de fulls sobrants de separadors són tres. (Vegeu "Expulsió de separadors sobrants acabats.")
Les zones d'imatges desplaçades fora dels separadors no es poden copiar al paper, i poden fer que les còpies següents presentin bandes o surtin brutes.
Exemple: És possible que es desplacin algunes àrees d'imatge fora del separador.
* Àrea desplaçada

1.
Premeu → [Còpia].
2.
Premeu [Opcions] → [Imprimir en separadors].
3.
Premeu [Canviar] → seleccioneu l'origen del paper que contingui els separadors.
4.
Establiu l'amplada de desplaçament de còpia (0 a 25 mm) amb [-] o [+] → premeu [Acceptar].
5.
Premeu [Tancar].

NOTA
Comproveu que el nombre de separadors del paper mostrat a la pantalla tàctil sigui el mateix que el del paper carregat a l'origen del paper.
Podeu canviar el nombre de pestanyes a [Opcions de paper]. (Vegeu "Desament de la mida i el tipus de paper de l'origen de paper.")
18SJ-0Y1