Emmagatzematge d'adreces noves

Podeu emmagatzemar una destinació a la llibreta d'adreces local o un botó d'accés ràpid per estalviar-vos introduir l'adreça de destinació cada vegada que envieu un treball. A més, això us permet recuperar la destinació de la llibreta d'adreces local o el botó d'accés ràpid a l'hora d'indicar diverses opcions.

Quant a la llibreta d'adreces local

La llibreta d'adreces local és una funció que s'utilitza per emmagatzemar les destinacions de fax. La llibreta d'adreces local es divideix en 10 llistes d'adreces i botons d'accés ràpid. Podeu emmagatzemar un màxim de 1.800 destinacions, repartides en 1.600 destinacions a les llistes d'adreces (1-10) i 200 destinacions als botons d'accés ràpid.
Si deseu una destinació a la Llibreta d'adreces local, evitareu haver d'introduir l'adreça de destinació cada vegada que envieu un treball. Si deseu la vostra pròpia adreça de correu electrònic, podeu utilitzar el modo d'avís de treball realitzat.

NOTA
Atès que cada entrada d'adreça es considera independent, si deseu un número de fax en una adreça de grup, el número de fax i l'adreça de grup es consideren dues entrades diferents.
La Llibreta d'adreces local es pot desar i importar amb la interfície d'usuari remot. (Vegeu "Loading Settings Information (Import Individually).")
Si voleu gestionar les destinacions amb el mode de gestió de números d'accés de les llibretes d'adreces, activeu l'opció [Gestionar números d'accés llibretes adreces]. (Vegeu "Gestió de la llibreta d'adreces amb números d'accés.")
Si hi ha alguna opció de destinacions necessària que no hagueu establert després d'registrar el número d'accés, la pantalla per especificar les opcions de destinacions apareixerà de nou.
Per al número d'accés, podeu introduir un màxim de set dígits. Si introduïu menys de set dígits, l'equip desa el número d'accés amb zeros al davant.
Exemple: Si introduïu <321>, es desa <0000321>.
No es pot desar un número d'accés només amb zeros, com <0000000>. Si introduïu un número amb zeros al davant, com per exemple <02> o <002>, els zeros s'ignoren i el número queda enregistrat com a <0000002>, és a dir, com si haguéssiu introduït el número <2>.
Podeu desar destinacions a la pantalla Registre d'[Enviar] a la pantalla Monitor estat/Cancel·lar. (Vegeu "Ús de la destinació de treballs d'enviament.")
18SJ-0YY