Marcatge especial

Introduïu els números de fax, tal com s'indica a continuació, quan vulgueu introduir números de fax internacionals.

Marcatge internacional

També podeu introduir un temps de pausa (el període de temps que l'equip espera després de marcar el número de fax internacional).

NOTA
El temps de pausa varia de durada en funció de si l'introduïu al mig o al final del número de fax.
El temps de pausa que introduïu al mig d'un número de fax (p minúscula) es pot establir d'1 a 15 segons.
El temps de pausa que introduïu al final d'un número de fax (P majúscula) té una durada de 10 segons.
Podeu introduir dues o més pauses consecutives.
18SJ-110