Tauler de Control Vertical G1

La pantalla tàctil gran us permet utilitzar l'equip de forma eficaç. També podeu ajustar la posició i l'angle del tauler de control per veure la pantalla tàctil més fàcilment. (Vegeu "Ajust de la posició i l'angle de la pantalla tàctil.")

Parts i funcions

1.
Tauler de Control Vertical G1
Inclou les tecles, la pantalla tàctil i els indicadors necessaris per utilitzar l'equip. (Vegeu "Parts i funcions del tauler de control.")
18SJ-03J