Descripció d'aquesta funció

Quan premeu [Opcions de gestió de tipus de paper], apareix la pantalla següent. En aquesta pantalla, podeu desar i editar informació detallada de tipus de paper utilitzats amb freqüència com a tipus de paper personalitzat.
Els tipus de paper desats es mostren amb les icones següents:
: : paper desat des de [Duplicar] o [Base de dades paper] amb les opcions predeterminades.
: : paper desat des de [Duplicar] o [Base de dades paper] amb les opcions canviades.
Podeu desar els tipus de paper visualitzats fent servir la llista desplegable.
[Tot]:
mostra tots els tipus de paper.
[Tipus estàndard]:
mostra només els tipus de paper estàndard.
[Tipus personalitzat]:
mostra només els tipus de paper personalitzats.
NOTA
Només podeu editar els tipus de paper desats per usuaris.
No es pot canviar la informació detallada ni eliminar el tipus de paper en els casos següents:
Quan s'utilitza el tipus de paper per a treballs de còpia/impressió
Quan el tipus de paper s'ha desat per a l'origen del paper (Vegeu "Desament de la mida i el tipus de paper de l'origen de paper.")
Quan el tipus de paper s'ha desat com a paper per a ajustar a [Desar paper per ajustar] a [Ajust auto de gradació] (Vegeu "Ajust automàtic de la gradació.")
Quan el tipus de paper s'ha desat com a patró de correcció a [Desar patró correcció] a [Correcció autom. opcions to color] (Vegeu "Correcció automàtica del to de color.")
Podeu ordenar la llista de tipus de paper per data de desament (Desat (Asc.)/Desat (Desc.)), per nom (Nom (Asc.)/Nom (Desc.)) o per gramatge (Pes (Asc.)/Pes (Desc.)) des de la llista desplegable Ordenar llista per.
18SJ-0HC