Correcció de la imatge per evitar ratlles

Si utilitzeu paper que hagi estat desat en un entorn a baixa temperatura durant molt temps, és possible que afecti negativament la qualitat de la imatge, com si la imatge impresa estigués ratllada. La causa d'això és que la irregularitat de l'absorció d'humitat al paper pot causar problemes d'alimentació del paper. En aquest cas, podeu millorar la qualitat de la imatge establint aquesta funció a [On].
IMPORTANT
Aquesta funció només apareix si el vostre distribuïdor local Canon us posa les opcions a la vostra disposició. Encara que aquesta funció aparegui, no permeteu que ningú canviï les opcions a excepció de l'administrador del sistema. Per obtenir més informació sobre com canviar les opcions, consulteu el distribuïdor local Canon.
NOTA
Aquesta funció està disponible quan l'opció [Prioritzar prod. paper estucat/brillantor] està establerta com a [Estàndard] quan utilitzeu paper estucat (paper estucat per una cara, paper estucat per les dues cares, paper estucat mat) d'1 a 3.
Si no establiu aquesta funció com a [On], pot ser que la productivitat baixi perquè la velocitat d'impressió es veu negativament afectada.

1.
Premeu .
2.
Premeu [Preferències] → [Opcions de paper] → [Opcions de gestió de tipus de paper].
3.
Seleccioneu el tipus de paper que vulgueu editar de la llista → premeu [Detalls/Editar].
4.
Premeu [Canviar] per a <Corregir imatge amb ratlles>.
5.
Seleccioneu [On] → premeu [Acceptar].
Si voleu donar prioritat a la productivitat en lloc de donar prioritat a la qualitat d'imatge, seleccioneu [Off].
6.
Premeu [Acceptar].
18SJ-0JA