Recuperació d'un botó personal/botó compartit

Podeu recuperar botons personals o compartits que hàgiu desat prèviament. En aquesta secció es descriu el procediment d'ús dels botons personals.
1.
Premeu .
2.
Seleccioneu [Personal] → premeu el botó que vulgueu utilitzar.
3.
Premeu [Sí].
NOTA
Si l'opció <Mostrar pantalla de confirmació en retrucar> està desactivada en desar el Menú ràpid, no es mostra el quadre de diàleg de confirmació abans de processar les opcions desades al botó. (Vegeu "Desament d'un botó personal/botó compartit.")

NOTA
Per obtenir instruccions sobre com desar un botó personal/botó compartit, vegeu "Desament d'un botó personal/botó compartit."
Les destinacions desades als botons d'accés ràpid al menú ràpid de l'equip client no s'actualitzen encara que les que s'hagin desat als botons d'accés ràpid d'un equip servidor s'actualitzin. Confirmeu si la destinació s'ha actualitzat quan no pugueu enviar a les destinacions desades.
18SJ-1EE