Llibre → 2 pàgines

Aquest mode permet llegir les pàgines a la vista d'un llibre o original enquadernat i, a continuació, imprimir-les o desar-les en dues pàgines diferents.
Com a exemple, en aquesta secció s'explica el procediment per seleccionar una bústia com a ubicació d'emmagatzematge.
IMPORTANT
Col·loqueu l'original al vidre de còpia. L'opció [Llibre2 pàgines] no es pot utilitzar quan l'original es col·loca a l'alimentador.

1.
Premeu → [Llegir i desar] → [Bústia].
2.
Seleccioneu la bústia que vulgueu → premeu [Llegir].
3.
Premeu [Opcions] → [Llibre2 pàgines].
4.
Seleccioneu el tipus d'original → premeu [Acceptar] → [Tancar].
Seleccioneu el tipus de l'original per especificar quina pàgina s'ha de llegir primer.
Col·loqueu l'original cara avall al vidre de còpia i seleccioneu un dels tipus següents.
L'original està col·locat cara avall al vidre de còpia.
[Llibre obertura a esquerra]
[Llibre obertura a dreta]
L'original es llegeix de dreta a esquerra.
L'original es llegeix d'esquerra a dreta.
Per llegir diversos fulls a la vista, passeu la pàgina de l'original un cop finalitzada la lectura → col·loqueu l'original al vidre de còpia → premeu .
Després de llegir l'últim lot d'originals, premeu [Iniciar emmagatz.].
18SJ-12C