Especificació de mètode d'autenticació per al servidor LDAP

Podeu especificar el mètode d'autenticació per accedir a un servidor LDAP.
Opcions d'administrador
Seleccioneu la informació d'autenticació utilitzada per accedir a un servidor LDAP.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Comú] → [Configurar mètode autenticació] → [Info. utilitzada per autenticar servidor LDAP].
3.
Seleccioneu la informació utilitzada per a l'autenticació del servidor LDAP.
A continuació s'indiquen els detalls de cada element:
[Opcions del dispositiu]:
Utilitza la informació d'autenticació establerta a [Desar servidor LDAP]. (Vegeu "Desament d'un servidor LDAP.") No calen més opcions per a cada usuari.
[Info. aut. in. sessió disp.]:
Utilitza la informació d'autenticació utilitzada per iniciar sessió a l'equip. No calen més opcions per a cada usuari.
Aquesta opció només es pot fer servir en les condicions següents:
Quan utilitzeu la mateixa informació d'autenticació per iniciar sessió a l'equip i accedir al servidor LDAP
Quan utilitzeu un servei d'inici de sessió que sigui compatible amb l'autenticació integrada*
* Per obtenir informació sobre si el servei d'inici de sessió que utilitzeu és compatible amb l'autenticació integrada, truqueu al distribuïdor local de Canon.
Quan l'autenticació integrada no està desactivada
[Desar info. per usuari]:
Utilitza la informació d'autenticació desada per cada usuari d'un servidor LDAP. No calen més opcions per a cada usuari.
4.
Premeu [Acceptar].
Opcions per a cada usuari
El procediment següent és necessari per utilitzar informació d'autenticació diferent per a cada usuari. Cada usuari ha de desar un servidor LDAP i la informació d'autenticació per accedir al servidor LDAP seguint els procediments següents.
1.
Inicieu sessió a l'equip.
2.
Premeu  → [Llegir i enviar] → → [Desar/editar informació per a cada usuari].
NOTA
Podeu desar informació d'autenticació des de a [Llegir i enviar] a la pantalla de funcions bàsiques, [Fax] a la pantalla de funcions bàsiques, [Fitxers desats] a la pantalla d'enviament i [Bústia de fax/I-fax] a la pantalla d'enviament.
3.
Premeu [Informació d'autenticació de servidor LDAP].
4.
Seleccioneu el servidor per desar la informació d'autenticació.
5.
Introduïu el nom d'usuari i la contrasenya que heu fet servir per a l'autenticació del servidor LDAP → premeu [Acceptar].
18SJ-256