Inicialització de totes les dades i opcions

Si s'activa aquest mode, les següents dades emmagatzemades a l'equip s'esborren completament. Normalment no cal utilitzar aquest mode, però resulta útil per esborrar la informació personal o confidencial abans de desprendre's de l'equip.
Dades emmagatzemades a les bústies
Dades emmagatzemades a la bústia de fax/I-fax (bústia de fax confidencial/bústia de RX en memòria)
Dades d'adreces emmagatzemades a la llibreta d'adreces
Opcions de lectura desades per a la funció d'enviament
[Opcions favorites] registrades per a les funcions Còpia, Desar/Accedir a fitxers i Enviar
Aplicacions MEAP i fitxers de llicència
Dades desades des d'aplicacions MEAP
La contrasenya del servei d'inici de sessió SMS (Service Management Service) de MEAP
(Si la contrasenya ha canviat, es restaura la contrasenya predeterminada.)
Informació d'autenticació d'usuari desada al sistema d'autenticació de dispositiu local de SSO-H (Single Sign-On)
Documents no enviats (documents reservats i documents establerts amb el mode d'enviament diferit)
Historial de treballs
Opcions de configuració
Pàgines desades al mode Superposar imatge
Opcions de reenviament desades
Parell de claus i Certificat de servidor desats a [Opcions de certificat] a [Gestió del dispositiu] a [Opcions de gestió] (Configuració)
IMPORTANT
Abans que comenci el mode Inicialitzar totes les dades/opcions, assegureu-vos que les dades que esborreu són completament innecessàries. Tingueu en compte que Canon no es fa responsable dels perjudicis que causi la pèrdua de les dades.
Si Copy Card Reader-F1 està instal·lat a l'equip i no funciona adequadament després d'inicialitzar les dades, truqueu al distribuïdor local Canon.
Per evitar que altres usuaris esborrin accidentalment totes les dades del disc dur, es recomana que deseu un identificador d'administrador i un PIN del sistema de manera que només hi tingui accés l'administrador.
Assegureu-vos que no hi ha treballs en curs abans d'utilitzar el mode Inicialitzar totes les dades/opcions.
Feu una còpia de seguretat de les dades necessàries o exporteu-les abans d'esborrar-les de l'equip. Les accions de còpia i exportació es poden realitzar amb les dades següents:
Dades que admeten una còpia de seguretat amb la IU remot
Opcions de bústia, fitxers desats a la bústia i figures desades per a Superposar imatge. (Per obtenir informació sobre les còpies de seguretat de dades, vegeu "Backing Up Stored Data.")
Dades que podeu exportar amb l'IU remot
(La possibilitat de fer una còpia de seguretat de les dades dependrà de l'aplicació MEAP. Per obtenir més informació, vegeu el manual de cada aplicació MEAP que utilitzeu.)
Fitxers de llicència per a les aplicacions MEAP
(Per a més informació sobre com descarregar fitxers de llicència, vegeu "Managing Application Licenses.")
Informació d'autenticació d'usuari desada al sistema d'autenticació de dispositiu local de SSO-H (Single Sign-On H)
(Per obtenir informació sobre l'exportació d'informació d'autenticació, vegeu "Registering/Editing User Data for Local Device Authentication.")
Opcions que es poden enviar amb el mode de lliurament d'informació de dispositius
(Només es pot fer una còpia de seguretat d'aquestes opcions si hi ha un altre equip amb el mode de lliurament d'informació de dispositius. No cal fer cap còpia de seguretat de les dades si voleu utilitzar les que ja hi ha desades a l'altre equip. Per obtenir més informació sobre el mode de lliurament d'informació de dispositius, vegeu "Especificació de les opcions de lliurament d'informació de dispositius.")
Dades desades des d'aplicacions MEAP
(La possibilitat de fer una còpia de seguretat de les dades dependrà de les aplicacions MEAP que estigueu fent servir. Per obtenir més informació, vegeu el manual de cada aplicació MEAP que utilitzeu.)

1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de gestió] → [Gestió de dades] → [Inicialitzar totes les dades i opcions].
3.
Seleccioneu el mode d'eliminació → premeu [Inici].
A continuació s'indiquen els detalls de cada element:
[Dades 0 (nul) 1 cop]:
Sobreescriu les dades una vegada amb 0 (zero) dades.
[Dades aleatòries 1 cop]:
Sobreescriu les dades una vegada amb dades aleatòries.
[Dades aleatòries 3 cops]:
Sobreescriu les dades tres vegades amb dades aleatòries.
[Dades alea- tòries 9 cops]:
Sobreescriu les dades nou vegades amb dades aleatòries.
[Norma DoD]:
Sobreescriu les dades tres vegades. La primera vegada és amb un valor fix, la segona vegada amb un complement del valor fix i la tercera vegada és amb dades aleatòries.
L'operació d'inicialitzar el disc dur pot trigar més de 3 hores.
Si s'executa el mode Inicialitzar totes les dades i opcions, l'equip es reiniciarà automàticament.
Després que l'equip es reiniciï, l'informe Inicialitzar totes les dades i opcions s'imprimirà automàticament.
IMPORTANT
Si s'estan processant treballs, es cancel·laran i després s'esborraran.

IMPORTANT
No podeu accedir a l'equip mentre el disc dur s'està inicialitzant.
El mode d'inicialització de totes les dades i opcions no esborra les dades que l'equip hagi desat a l'ordinador o en un servidor.
NOTA
Per obtenir informació sobre l'informe Inicialitzar totes les dades i opcions, vegeu "Initialize All Data/Settings Report."
18SJ-26J