Recuperació de registres d'auditoria

Si activeu aquest mode, podeu generar els registres següents. Podeu gestionar (exportar/esborrar) els registres generats utilitzant la IU remot.
Registre d'operacions de documents de bústia
Registre d'autenticació de bústia
Registre de connexió de xarxa
Registre de gestió de l'equip
IMPORTANT
Per obtenir més informació sobre el mètode per gestionar registres d'auditoria, vegeu "Audit Log Management."

1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de gestió] → [Gestió del dispositiu] → [Desar registre d'auditoria].
3.
Premeu [On] → [Acceptar].
Si no voleu recuperar registres d'auditoria, seleccioneu [Off].

IMPORTANT
Si activeu aquest mode, l'opció [Ajustar hora] s'atenua i els administradors i els usuaris generals no poden editar aquesta opció per mantenir la fiabilitat de la data registrada al registre d'auditoria. (Vegeu "Ajust de l'hora actual.")
NOTA
Els canvis només es fan efectius després de reiniciar l'equip (apagar i engegar l'interruptor de l'alimentació principal). Per obtenir instruccions sobre com reiniciar (apagar i tornar a engegar l'alimentació principal) l'equip, vegeu "Abans de fer servir aquest equip."
18SJ-277