Estàndard de seguretat IEEE 2600

En aquesta secció es descriuen els requisits de seguretat definits a l'IEEE 2600 i com compleixen aquests requisits les funcions d'aquest equip.
Requisit de seguretat
Funció a l'equip
Descripció
Gestió d'autenticació d'usuaris/informació d'usuaris:
Impediment de l'ús no autoritzat de l'equip per part d'usuaris que s'autentiquin.
SSO-H (Single Sign-On H)
SSO-H, permet gestionar els usuaris de l'equip mitjançant l'autenticació amb noms d'usuari i contrasenyes registrats.
Gestiona informació dels usuaris com ara noms d'usuari i contrasenyes, així com ID de departaments i funcions (privilegis).
Restriccions d'accés:
Restricció de l'ús de funcions per usuari
ACCESS MANAGEMENT SYSTEM KIT*1
Podeu definir restriccions d'accés a funcions, com ara la funció d'impressió o còpia, per a cada usuari.
Registre d'auditoria*2:
Supervisió d'operacions de l'usuari relacionades amb la seguretat
Generar/exportar registres auditoria
Podeu generar registres d'autenticació d'usuaris i registres de treballs i exportar-los des de l'IU remot en format CSV.
Esborrament de dades temporals:
Esborrament definitiu de dades innecessàries del disc dur
Kit d'Esborrament de Dades*1
Podeu esborrar les dades innecessàries del disc dur de l'equip sobreescrivint-les.
Protecció de dades*3:
Protecció de dades i informació confidencial del disc dur
Kit de Rèplica i Xifratge de Dades del Disc Dur*1
Podeu xifrar les dades desades al disc dur, com ara els fitxers desats en bústies, la informació desada a la llibreta d'adreces i la informació de contrasenyes.
Protecció de dades de xarxa:
Protecció de les transmissions de dades amb comunicació xifrada
IPSec
IPSec protegeix les dades enviades i rebudes a través d'una xarxa IP d'amenaces com el robatori, la modificació o la suplantació d'identitat, mitjançant directives de seguretat creades per a la comunicació xifrada.
Verificació del programari:
Autoverificació de funcions de seguretat
IPSec
Si les opcions d'IPSec estan activades, l'auto-prova per al mòdul de codi es porta a terme automàticament quan s'engega l'equip.
*1
Indica productes opcionals.
*2
[Dispositiu memòria] per a [Llegir i desar]/[Fitxers desats] no s'inclou a l'àmbit de l'auditoria.
*3
Els fitxers emmagatzemats en dispositius de memòria no es xifren.
18SJ-27A