Elevació de la safata de l'alimentador

Podeu seleccionar el moment en què s'apujarà la safata de l'alimentador en llegir originals amb funcions com Llegir i desar i Còpia.
Per obtenir informació sobre els productes opcionals necessaris per utilitzar aquesta funció, vegeu "Productes opcionals necessaris per a cada funció.".
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Comú] → [Opcions de lectura].
3.
Premeu [Elevació de la safata de l'alimentador].
4.
Seleccioneu [En prémer Inici] o [En tocar el tauler] → premeu [Acceptar] .
18SJ-090