Supressió de ratlles

Podeu establir si voleu que es detectin i s'impedeixin les ratlles en llegir documents.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Comú] → [Opcions de lectura].
3.
Premeu [Supressió de ratlles].
4.
Seleccioneu [On] → [Acceptar].
Seleccioneu [Off] si no voleu detectar i evitar ratlles.
IMPORTANT
Quan se selecciona [On], pot ser que es detectin com a ratlles les línies molt fines.
18SJ-093