Nivell de qualitat d'imatge amb alta compressió/color limitat

Si seleccioneu PDF (Compacte/Color) com a format de fitxer a "Llegir i enviar" o "Llegir i desar,", podeu especificar el nivell de qualitat d'imatge del document.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Comú] → [Generar fitxer].
3.
Premeu [Nivell qual. imatge per Color lim./Compacte].
4.
Seleccioneu el nivell de qualitat de la imatge → premeu [Acceptar].
A continuació s'indiquen els detalls de cada element.
[Prioritzar mida dades]:
La mida de les dades és petita, però la qualitat de la imatge és baixa.
[Normal]:
La mida de les dades i la qualitat de la imatge estan entre [Prioritzar mida dades] i [Prioritzar qualitat].
[Prioritzar qualitat]:
La mida de les dades és gran, però la qualitat de la imatge és alta.

IMPORTANT
Aquesta opció està desactivada quan deseu a la bústia i envieu a adreces de fax/I-fax.
18SJ-09A