Activació de l'orientació automàtica

Aquest mode permet a l'equip utilitzar informació com la mida de l'original i l'escala de zoom per determinar l'orientació més adequada per a la mida del paper especificada. Tot seguit, si cal l'equip fa girar automàticament la imatge.
Aquest mode es pot establir quan la funció de còpia està disponible. Per obtenir informació sobre els productes opcionals necessaris per utilitzar la funció de còpia, vegeu "Productes opcionals necessaris per a cada funció."
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Còpia] → [Recon. autom. orientació original].
3.
Premeu [On] → [Acceptar].
Si no voleu activar l'orientació automàtica, seleccioneu [Off].
NOTA
Si amplieu originals de mida A4 o A5 a paper de còpia de mida A3, l'orientació automàtica no funcionarà encara que estigui activada.
Només es poden girar les imatges dels originals de mida estàndard, fins a A4, quan l'escala de còpia és del 100%.
Si s'ha establert la Selecció automàtica de paper i no hi ha paper de la mida adequada, apareix com a paper òptim l'allotjament del paper que conté paper de la mateixa mida, encara que tingui diferent orientació.
18SJ-0A6