Valor gamma per a treballs YCbCr enviats

Si envieu un original en color o en escala de gris, podeu especificar el valor gamma que voleu utilitzar quan es converteixen dades d'imatge RGB llegides a YCbCr. Per assegurar-vos que les dades d'imatge enviades es puguin imprimir amb la qualitat d'imatge adequada, podeu establir el mateix valor gamma que l'equip receptor. Podeu reproduir la imatge amb la qualitat d'imatge òptima a la recepció establint un valor gamma adequat en enviar dades d'imatges.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Enviar] → [Opcions comunes].
3.
Premeu [Valor gamma per a TX YCbCr].
4.
Seleccioneu un valor gamma → premeu [Acceptar].

IMPORTANT
Aquesta opció està desactivada per als següents formats de fitxer:
PDF (Compacte)
XPS (compacte)
PDF (Traçar i suavitzar)
NOTA
Aquesta opció està desactivada quan s'envia a una bústia.
Aquesta opció està desactivada quan s'envien faxos.
18SJ-0AX