Confirmació del certificat de servidor TLS quan s'envia amb SMTP

Podeu confirmar si el certificat de servidor TLS és vàlid quan envieu amb SMTP.
Podeu verificar la validesa del certificat i la fiabilitat de la cadena del certificat, a més de confirmar el CN (Common Name).
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Enviar] → [Opcions de corr. electr./I-fax].
3.
Premeu [Confirmar certificat d'TLS per env. SMTP].
4.
Premeu [On] → [Acceptar].
Seleccioneu [Off] si no voleu confirmar el certificat de servidor TLS quan envieu amb SMTP.
Per confirmar el CN, premeu [CN] per a <Afegir elem. per comprovar>.

IMPORTANT
Si no verifiqueu el certificat, es porta a terme la comunicació TLS, fins i tot amb un certificat que no sigui vàlid.
NOTA
Si hi ha un problema amb el certificat, l'enviament amb SMTP fallarà.
18SJ-0C4