Configuració de l'adreça de correu electrònic d'un usuari autoritzat com a adreça de resposta

Si feu servir un servei d'inici de sessió, podeu especificar que s'estableixi l'adreça de correu electrònic de l'usuari d'inici de sessió com la destinació de resposta en enviar un missatge de correu electrònic o document d'I-fax.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Enviar] → [Opcions de corr. electr./I-fax].
3.
Premeu [Usuari autenticat en adreça resposta].
4.
Premeu [On] → [Acceptar].
Seleccioneu [Off] per establir l'adreça de correu electrònic de l'equip com la destinació de resposta.
NOTA
Si introduïu una adreça de correu electrònic com a destinació de "Respondre a" a [Opcions] quan envieu un missatge de correu electrònic o un document I-fax, tindrà prioritat, encara que estigui activada l'opció [Usuari autenticat en adreça resposta].
18SJ-0C8