Autorització d'MDN no via servidor

L'equip que rep l'I-fax pot enviar un MDN a l'adreça IP de l'equip emissor sense passar per un servidor de correu. Un MDN és un correu electrònic de notificació per comprovar el resultat de l'enviament.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Enviar] → [Opcions de corr. electr./I-fax].
3.
Premeu [Permetre MDN no via servidor].
4.
Premeu [On] → [Acceptar].
Si voleu enviar sempre l'MDN (Mail Delivery Notification) a través d'un servidor, seleccioneu [Off].
18SJ-0CH