Impressió de les imatges rebudes amb el disseny 2 en 1

Aquest mode permet imprimir dos documents rebuts que tinguin la mateixa mida en un sol full. Aquest mode només es pot fer servir en les condicions següents:
Heu de seleccionar el mateix calaix per imprimir dues pàgines consecutives d'un document rebut.
El paper del calaix seleccionat ha de ser prou gran per imprimir dues pàgines consecutives.
Exemple:
Si el calaix de paper A4 està buit, però el calaix A3 està carregat, podeu imprimir dos documents A4 en un sol full de mida A3. En canvi, si el calaix de paper A3 està buit, però el calaix A4 està carregat, podeu imprimir un original A3 reduït en un full de mida A4.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Rebre/Reenviar] → [Opcions comunes].
3.
Premeu [Registre 2 en 1].
4.
Premeu [On] → [Acceptar].
Si no voleu activar el registre 2 en 1, seleccioneu [Off].

NOTA
Quan està activat el mode de registre 2 en 1, els documents s'imprimeixen amb una línia de punts al centre. Si el document s'imprimeix amb la informació del remitent, la línia de punts no s'imprimeix a la zona corresponent a la informació del remitent.
18SJ-0E7