Interrupció de la impressió de treballs rebuts

Aquest mode permet prioritzar la impressió de treballs d'I-fax rebuts.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Rebre/Reenviar] → [Opcions comunes].
3.
Premeu [Interrompre i imprimir treballs RX] → [On] → [Acceptar].
Si no voleu portar a terme la interrupció de la impressió per a treballs rebuts, seleccioneu [Off].
18SJ-0EA