Enviar sempre avís d'errors de RX

Podeu establir que s'informi el remitent que el missatge de correu electrònic o l'I-fax no es va rebre correctament.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Rebre/Reenviar] → [Opcions comunes].
3.
Premeu [Enviar sempre avís d'errors de RX].
4.
Premeu [On] → [Acceptar].
Si no voleu informar el remitent dels detalls de l'error en cas que se'n produeixi algun, seleccioneu [Off].
18SJ-0ER