Opcions comunes

Podeu especificar les opcions comunes de lectura i emmagatzematge d'un original i d'ús d'un fitxer emmagatzemat.
18SJ-0EU