Configuració del temps que ha de transcórrer fins que un treball retingut s'elimini automàticament

Podeu establir el temps que ha de transcórrer abans que els treballs retinguts s'eliminin automàticament. Un treball retingut s'elimina automàticament després que hagi transcorregut un determinat període de temps després de la darrera operació amb treballs, com ara l'enviament d'un treball retingut o l'edició del tiquet de treball.
NOTA
Si canvieu la data i l'hora actuals a l'equip, el temps que roman fins que el treball retingut s'elimini automàticament es veu afectat.

1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Retenir] → [Temps per a autoeliminació treballs retinguts].
3.
Premeu [] o [] per establir l'hora en què els treballs retinguts s'esborraran automàticament → premeu [Acceptar].
18SJ-0F4