Desament d'un número de fax

Aquest mode es pot establir quan la funció de fax remot està disponible. Per obtenir informació sobre els productes opcionals necessaris per utilitzar la funció de fax remot, vegeu "Productes opcionals necessaris per a cada funció."
1.
Premeu .
2.
Premeu [Establir destinació] → [Desar destinacions].
3.
Premeu [Desar nova adreça].
4.
Premeu [Fax].
5.
Premeu [Nom].
6.
Introduïu un nom per a la destinació → premeu [Següent].
7.
Premeu la llista desplegable → seleccioneu una llista d'adreces de la llista d'adreces 1 a 10.
Les llistes d'adreces són una forma pràctica de classificar les destinacions.
El número de fax que introduïu s’emmagatzemarà a la llista d'adreces seleccionada.
8.
Introduïu el número de fax del receptor amb - (tecles numèriques), i .
Per obtenir instruccions sobre com realitzar aquesta operació des de la pantalla Fax, vegeu "Pantalla de funcions bàsiques de fax" a "Descripció d'aquesta funció."
IMPORTANT
No es pot introduir una pausa o un espai al principi d'un número.
NOTA
Si introduïu una pausa al final del número, la durada és sempre de 10 segons.
Premeu [Establir detalls] per establir la subadreça, la contrasenya, TX amb ECM, la velocitat d'enviament i la llarga distància. Si la màquina està establerta per utilitzar diverses línies, també podeu seleccionar la línia que s'utilitzarà en enviar.
Premeu [Establir detalls] → especifiqueu les opcions → premeu [Acceptar].
[Subadreça], [Contrasenya]:
Premeu [Subadreça] → introduïu la contrasenya del destinatari amb - (tecles numèriques), i .
Premeu [Contrasenya] → introduïu la contrasenya del destinatari amb - (tecles numèriques), i .
Premeu [Confirmar] → torneu a introduir la contrasenya del receptor per confirmar-la → premeu [Acceptar].
Si el destinatari no va establir una contrasenya per a la subadreça, no cal que introduïu una contrasenya.
<Velocitat d'enviament>:
Premeu la llista desplegable <Velocitat d'enviament> → seleccioneu <Velocitat d'enviament>.
Si les transmissions triguen molt a començar, pot ser que les línies telefòniques de la vostra zona estiguin en mal estat. Seleccioneu una velocitat inferior. Podeu seleccionar [33600 bps], [14400 bps], [9600 bps] o [4800 bps].
<Seleccionar línia>:
Premeu la llista desplegable <Seleccionar línia> → seleccioneu la línia.
IMPORTANT
El nombre de línies que podeu seleccionar ve determinat per la configuració de [Nombre de línies de TX] a [Opcions de TX amb fax remot] a [Opcions de funcions] (Configuració). (Vegeu "Opcions d'enviament amb fax remot.")
[Auto]: Se selecciona una línia d'acord amb els valors especificats a l'opció [Prioritat TX] de Seleccionar línia de TX a [Opcions de funcions] (Configuració). (Vegeu "Opcions d'enviament amb fax remot.")
<Llarga distància>:
Premeu la llista desplegable <Llarga distància> → seleccioneu l'opció que voleu.
Seleccioneu [Llarga distància 1] si es produeixen errors freqüents de comunicació quan feu trucades internacionals (quan el número està emmagatzemat a la llibreta d'adreces). Si continuen els errors, proveu-ho amb l'opció [Llarga distància 2] o [Llarga distància 3].
<TX amb ECM>:
si voleu fer una transmissió amb ECM, seleccioneu [On].
IMPORTANT
Si voleu incloure una subadreça per al treball d'enviament, assegureu-vos que l'equip de fax del destinatari admeti les característiques de subadreça estàndard de la ITU-T. (Vegeu "Enviament amb una subadreça.")
9.
Premeu [Acceptar] → [Tancar].
Si esteu en el mode Gestió de números d'accés per a la Llibreta d'adreces, feu el següent:
Premeu [Següent] → [Número d'accés] → [Número d'accés].
Introduïu el número d'accés amb - (tecles numèriques) → premeu [Confirmar].
Torneu a introduir el número d'accés per confirmar-lo → premeu [Acceptar] → [Acceptar].
18SJ-0FA