Eliminació de botons d'accés ràpid

1.
Premeu .
2.
Premeu [Establir destinació] → [Desar accés ràpid].
3.
Seleccioneu el botó d'accés ràpid que vulgueu eliminar → premeu [Eliminar].
Si sabeu el número de tres dígits del botó d'accés ràpid, premeu  → introduïu el número de tres dígits del botó d'accés ràpid que vulgueu amb - (tecles numèriques).
IMPORTANT
Confirmeu les opcions que voleu eliminar.
NOTA
Les icones que s'indiquen tot seguit apareixen per indicar el tipus de destinació desada als botons d'accés ràpid en els quals se n'ha desat alguna.
4.
Premeu [Sí].
5.
Premeu [Tancar].
18SJ-0FU