Canvi de la pantalla de funcions bàsiques de còpia

Podeu especificar la pantalla que apareix quan premeu [Còpia].
Si [Opcions de pantalla de còpia] s'ha establert com a "Còpia normal":
Si [Opcions de pantalla de còpia] s'ha establert com a "Còpia ràpida":
Aquest mode es pot establir quan la funció de còpia està disponible. Per obtenir informació sobre els productes opcionals necessaris per utilitzar la funció de còpia, vegeu "Productes opcionals necessaris per a cada funció."
1.
Premeu .
2.
Premeu [Preferències] → [Opcions de visualització] → [Opcions de pantalla de còpia].
3.
Especifiqueu les opcions → premeu [Acceptar].
18SJ-061