Establiment de la vista predeterminada de la pantalla de selecció del tipus de paper

Podeu escollir si voleu donar prioritat a la pantalla de configuració simple o detallada a l'hora de mostrar la pantalla de selecció del tipus de paper.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Preferències] → [Opcions de visualització] → [Prioritat de la pantalla Selecció tipus paper].
3.
Especifiqueu l'opció següent → premeu [Acceptar].
A continuació s'indiquen els detalls de cada element:
[Simple]: Mostra la pantalla simple de selecció del tipus de paper.
[Detallada]: Mostra la pantalla detallada de selecció del tipus de paper.
18SJ-06C