Temps de reinici automàtic

Si l'equip queda inactiu durant un determinat període de temps després de l'últim treball d'impressió o després de prémer alguna tecla, la pantalla torna a les opcions predeterminades automàticament. Aquest període de temps s'anomena "Temps de reinici automàtic".
1.
Premeu .
2.
Premeu [Preferències] → [Opcions temporitzador/energia] → [Temps de reinici automàtic].
3.
Premeu  o  per especificar el temps de reinici automàtic que desitgeu → premeu [Acceptar].

NOTA
Si seleccioneu "0", no s'estableix el mode Temps de reinici automàtic.
Si el temps de reinici automàtic s'esgota mentre esteu utilitzant un servei d'inici de sessió, tornareu a la pantalla d'introducció del nom i la contrasenya de l'usuari.
Per a més informació sobre les funcions que apareixen un cop esgotat el temps de reinici automàtic, vegeu "Pantalla predeterminada després del reinici automàtic."
18SJ-06Y