Temps d'apagament automàtic

Amb el mode Temps apagada auto, si la pantalla tàctil de l'equip està inactiva durant un determinat període de temps després d'haver entrat en mode de repòs, l'equip s'apaga automàticament.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Preferències] → [Opcions temporitzador/energia] → [Temps apagada auto]. 
3.
Premeu  o  per especificar el temps d'apagada automàtic que desitgeu → premeu [Acceptar].

IMPORTANT
Encara que utilitzeu l'equip des de la IU remot, l'equip s'apaga automàticament si la pantalla tàctil de l'equip està inactiva durant un temps. Es pot produir un error, sobretot si l'equip s'apaga automàticament mentre importa. Establiu el [Temps apagada auto] a '0' quan importeu dades.
NOTA
Si seleccioneu "0", no s'estableix el mode d'apagada automàtica.
Fins i tot quan l'equip no estigui en mode de repòs, el mode d'apagada automàtica no és vàlid en els casos següents:
Quan feu una còpia de seguretat de dades d'una bústia
Quan deseu dades a la bústia
Quan hi ha un treball d'enviament
Quan utilitzeu la funció Registrar/Actualitzar programari o la funció d'actualització de microprogramari
Quan el Fiery Controller (Servidor d'imagePRESS) es troba en estat Imprimint/En cua/Processant. Per obtenir més informació sobre el Fiery Controller, vegeu el manual proporcionat amb Servidor d'imagePRESS.
18SJ-071