Configurar quan desactivar el mode d'estalvi d'energia de la Unitat d'Enquadernació Perfecta

Podeu configurar si voleu desactivar automàticament el mode d'estalvi d'energia de la Perfect Binder-E1 opcional quan es desactivi el mode d'estalvi d'energia de la unitat principal.
Aquest mode es pot establir quan hi ha instal·lada la Perfect Binder-E1. Per a més informació, vegeu el manual d'instruccions de la Perfect Binder-E1.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Preferències] → [Opcions temporitzador/energia] → [Finalitzar mode estalvi energia u. enq. perf.].
3.
Seleccioneu [Sincron. amb un. principal] o [No sinc. amb unitat pral.] → premeu [Acceptar] .
A continuació s'indiquen els detalls de cada element.
[Sincron. amb un. principal]:
El mode d'estalvi d'energia de la Perfect Binder-E1 es desactiva automàticament quan el mode estalvi d'energia de la unitat principal es desactiva.
[No sinc. amb unitat pral.]:
El mode estalvi d'energia de la Perfect Binder-E1 no es desactiva automàticament quan el mode estalvi d'energia de la unitat principal es desactiva. Premeu la tecla Estalvi d'energia de la Perfect Binder-E1 per cancel·lar el seu mode estalvi d'energia.
18SJ-07E